Jak włączyć i wyłączyć weryfikację dwuetapową?

Aby uruchomić weryfikację dwuetapową trzeba zalogować się do swojego profilu 1login od WP z poziomu strony 1login.wp.pl

W profilu usługi 1login od WP należy wybrać zakładkę bezpieczeństwo i tam w sekcji o nazwie "Weryfikacja dwuetapowa" wybrać opcję włącz weryfikację.

Po wybraniu włącz weryfikację widoczny jest ekran z informacjami o korzyściach weryfikacji dwuetapowej. Po zapoznaniu się, należy wybrać kontynuuj.

Ze względów bezpieczeństwa, na tym kroku trzeba podać podać hasło do konta 1login od WP, na które jest się w trakcie aktywacji zalogowanym. Po wpisaniu poprawnego hasła należy wybrać opcję dalej.

Na tym kroku Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy jedną z dwóch metod weryfikacji dwuetapowej. Obie metody wymagają posiadania zainstalowanej aplikacji 1login od WP na własnym telefonie lub tablecie. Najlepiej aby to urządzenie było urządzeniem, które posiadamy najczęściej w pobliżu.

Weryfikacja online - dokładniej opisana Do czego służy aplikacja 1login od WP (Android i Apple iOS) Po wybraniu tej metody i kliknięciu dalej Użytkownik na swojej aplikacji 1login od WP zobaczy komunikat o potwierdzeniu logowania

Weryfikacja offline - dokładniej opisana Do czego służy aplikacja 1login od WP (Android i Apple iOS)

Ten krok dotyczy ściśle aktywacji "metodą online" Użytkownik po wcześniejszym zalogowaniu się do swojej aplikacji 1login od WP, zobaczy na tej aplikacji komunikat z prośbą o potwierdzenie logowania.

Po pomyślnym uruchomieniu jednej z dwóch metod weryfikacji dwuetapowej, dostanie komunikat z listą 10 unikalnych jednorazowych kodów logowania. W przypadku zgubienia czy utraty dostępu do telefonu z aplikacją 1login od W te kody umożliwiają odzyskanie dostępu do konta 1login od WP (w tym do ewentualnie powiązanych kont pocztowych WP i O2). Zgubienie tych kodów może wiązać się z utratą dostępu do konta 1login od WP. Zalecamy aby kody pobrać i zapisać w innym miejscu nie związanym z usługą 1login od WP. Odradzamy zapisywanie kodów na skrzynce WP Poczty lub Poczty o2 która jest powiązana z kontem 1login od WP, ponieważ utrata dostępu do 1login od WP wiąże się z utratą dostępu do powiązanych skrzynek pocztowych.

Po tym kroku weryfikacja dwuetapowa na koncie 1login od WP jest już aktywna, co oznacza, że każde następne logowanie do usługi 1login i usług z nią powiązanych (WP Poczta, Poczta O2, WP Pilot etc.) będzie wymagało: oprócz podania adresu e-mail i hasła, również zatwierdzenia logowania z urządzenia z zainstalowaną aplikacją 1login od WP weryfikacja online lub podaniem jednorazowego kodu wygenerowanego w aplikacji 1login od WP weryfikacja offline.

Aby włączyć lub wyłączyć weryfikację offline trzeba wejść na stronę 1login.wp.pl lub do aplikacji 1login od WP.
Po zalogowaniu do profilu 1login od WP, należy skierować się do sekcji bezpieczeństwo i wybrać opcję włącz weryfikację. Możliwość włączenia weryfikacji dwuetapowej jest widoczna również na stronie głównej profilu 1login od WP.
Po wybraniu włącz weryfikację widoczny jest ekran z informacjami o korzyściach weryfikacji dwuetapowej. Po zapoznaniu się należy wybrać kontynuuj.

Ze względów bezpieczeństwa, w tym miejscu trzeba podać podać hasło do konta 1login od WP, na które jest się w trakcie aktywacji zalogowanym. Po wpisaniu poprawnego hasła należy wybrać opcję dalej.

W kolejnym kroku Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy jedną z dwóch metod weryfikacji dwuetapowej. Obie metody wymagają posiadania zainstalowanej aplikacji 1login od WP na własnym telefonie lub tablecie.
Sugestia: najlepiej aby to urządzenie było urządzeniem, które posiadamy najczęściej w pobliżu.

Następnie Użytkownik wybiera opcję "weryfikacja offline" i klika dalej.

Po wybraniu opcji "weryfikacja offline" Użytkownik zobaczy stronę z kodem QR, który należy zeskanować za pomocą aplikacji 1login od WP.

Widok ze strony profilu 1login od WP - Użytkownik musi zeskanować kod aplikacją (szczegóły poniżej), po zeskanowaniu można wybrać dalej.

Widok ze strony aplikacji 1login od WP
Na początek Użytkownik w aplikacji wybiera opcję "potwierdzasz weryfikację dwuetapową?" W kolejnym kroku dokonuje wyboru czy chce zeskanować kod QR czy ręcznie go przepisać (specjalny kod na stronie).

Jeżeli Użytkownik wybierze "zeskanuj kod QR" to w następnym etapie może być zapytany o nadanie aplikacji dostępu do aparatu i multimediów, w celu zeskanowania kodu ze strony. Po zeskanowaniu QR, Użytkownik zobaczy 6 cyfrowy kod, który ma poniżej zapisaną nazwę konta i czas przez jaki może go wykorzystać. Każdy kod jest ważny przez 60s, po tym czasie wygeneruje się kolejny.

Ważne: przy wykorzystywaniu kodu trzeba go wpisać i zatwierdzić na stronie w czasie kiedy jest ważny, jeżeli zatwierdzi się logowanie po przedawnieniu kodu to strona pokaże że jest on nieważny i poprosi o ponowienie próby podania kodu.

Po zeskanowaniu kodu i wciśnięciu dalej - Użytkownik zobaczy komunikat z koniecznością podania kodu weryfikacyjnego, który wyświetla aplikacja po jego dodaniu. Po wpisaniu kodu bez spacji należy wybrać zweryfikuj.

Po pomyślnym uruchomieniu jednej z dwóch metod weryfikacji dwuetapowej, Użytkownik dostanie komunikat z listą 10 unikalnych jednorazowych kodów logowania. W przypadku zgubienia czy utraty dostępu do telefonu z aplikacją 1login od WP, umożliwiają odzyskanie dostępu do konta 1login od WP (w tym do ewentualnie powiązanych kont pocztowych WP i O2). Zgubienie tych kodów może wiązać się z utratą dostępu do konta 1login od WP. Zalecamy aby kody pobrać i zapisać w innym miejscu nie związanym z usługą 1login od WP. Odradzamy zapisywanie kodów na skrzynce WP Poczty lub Poczty O2 która jest powiązana z tym kontem 1login od WP, ponieważ utrata dostępu do 1login od WP wiąże się z utratą dostępu do powiązanych skrzynek pocztowych.

Po tym kroku weryfikacja dwuetapowa na koncie 1login od WP jest już aktywna, co wiążę się z tym że każde następne logowanie do usługi 1login i usług z nią powiązanych (WP Poczta, Poczta O2, WP Pilot etc.) będzie wymagało, oprócz podania adresu e-mail i hasła, również zatwierdzenia logowania z urządzenia z zainstalowaną aplikacją 1login od WP weryfikacja online lub podaniem jednorazowego kodu wygenerowanego w aplikacji 1login od WP weryfikacja offline.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.