Jak włączyć weryfikację offline?

Aby włączyć lub wyłączyć weryfikację offline trzeba wejść na stronę 1login.wp.pl lub do aplikacji 1login od WP.

Po zalogowaniu do profilu 1login od WP, należy skierować się do sekcji bezpieczeństwo i wybrać opcję włącz weryfikację. Możliwość włączenia weryfikacji dwuetapowej jest widoczna również na stronie głównej profilu 1login od WP.

Po wybraniu włącz weryfikację widać ekran z informacjami o korzyściach weryfikacji dwuetapowej. Po zapoznaniu się należy wybrać kontynuuj.

Ze względów bezpieczeństwa, na tym kroku trzeba podać podać hasło do konta 1login od WP, na które jest się w trakcie aktywacji zalogowanym. Po wpisaniu poprawnego hasła należy wybrać opcję dalej.

Na tym kroku użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy jedną z dwóch metod weryfikacji dwuetapowej. Obie metody wymagają posiadania zainstalowanej aplikacji 1login od WP na własnym telefonie lub tablecie. Sugestia: najlepiej aby to urządzenie było urządzeniem, które posiadamy najczęściej w pobliżu.
tym kroku użytkownik wybiera opcję "weryfikacja offline" i klika dalej.

Po wybraniu opcji "weryfikacja offline" użytkownik zobaczy stronę z kodem QR, który należy zeskanować za pomocą aplikacji 1login od WP.

Widok ze strony profilu 1login od WP - użytkownik musi zeskanować kod aplikacją (szczegóły poniżej), po zeskanowaniu można wybrać dalej.

Widok ze strony aplikacji 1login od WP
W pierwszym kroku użytkownik w aplikacji wybiera opcję "potwierdzasz weryfikację dwuetapową?"
W kolejnym kroku dokonuje wyboru czy chce zeskanować kod QR czy ręcznie go przepisać (specjalny kod na stronie). Jeżeli użytkownik wybierze "zeskanuj kod QR" to w kolejnym kroku może być zapytany o nadanie aplikacji dostępu do aparatu i multimediów w celu zeskanowania kodu ze strony.
Po zeskanowaniu kodu po chwili użytkownik zobaczy 6 cyfrowy kod który ma poniżej zapisaną nazwę konta i czas przez ile tego kodu można użyć. Każdy kod jest ważny przez 60s, po tym czasie wygeneruje się kolejny kod.
Ważne: przy wykorzystywaniu kodu trzeba go wpisać i zatwierdzić na stronie w czasie kiedy ten kod jest ważny, jeżeli zatwierdzi się logowanie po przedawnieniu kodu to strona pokaże że kod jest nieważny i poprosi o ponowienie próby podania kodu.

Po zeskanowaniu kodu i wciśnięciu dalej - użytkownik zobaczy komunikat z koniecznością podania kodu weryfikacyjnego, który wyświetla aplikacja po jego dodaniu. Po wpisaniu kodu bez spacji należy wybrać zweryfikuj.

Po pomyślnym uruchomieniu jednej z dwóch metod weryfikacji dwuetapowej dostanie komunikat z listą 10 unikalnych jednorazowych kodów logowania. W przypadku zgubienia czy utraty dostępu do telefonu z aplikacją 1login od W te kody umożliwiają odzyskanie dostępu do konta 1login od WP (w tym do ewentualnie powiązanych kont pocztowych WP i O2). Zgubienie tych kodów może wiązać się z utratą dostępu do konta 1login od WP. Zalecamy aby kody pobrać i zapisać w innym miejscu nie związanym z usługą 1login od WP. Odradzamy zapisywanie kodów na skrzynce WP Poczty lub Poczty O2 która jest powiązana z tym kontem 1login od WP ponieważ utrata dostępu do 1login od WP wiąże się z utratą dostępu do powiązanych skrzynek pocztowych.

Po tym kroku weryfikacja dwuetapowa na koncie 1login od WP jest już aktywna, co wiążę się z tym że każde następne logowanie do usługi 1login i usług z nią powiązanych (WP Poczta, Poczta O2, WP Pilot etc.) będzie wymagało oprócz podania adresu e-mail, hasała również zatwierdzenia logowania z urządzenia z zainstalowaną aplikacją 1login od WP weryfikacja online lub podaniem jednorazowego kodu wygenerowanego w aplikacji 1login od WP weryfikacja offline.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.