Zmiana regulaminu WP Poczty od 16 maja 2022


16 maja 2022 wejdzie w życie nowy regulamin poczty.
Aby go przeczytać, przejdź na stronę: pomoc.wp.pl/regulamin

Czego dotyczą zmiany w regulaminie?

1 login od WP będzie główną metodą zabezpieczającą logowanie do WP Poczty

Dotyczą tego zapisy:


Od 16 maja 2022:Dotychczasowe brzmienie

II Słownik nazw (NOWY REGULAMIN)
Usługa Konta lub Usługa
- oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności w danym okresie rozliczeniowym. Usługa świadczona jest dla użytkowników Konta 1login od WP.

II Słownik nazw (POPRZEDNI REGULAMIN)
Usługa Konta lub Usługa
- oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.

 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę r ozliczaną w okresach rozliczeniowych.
 • Konto 1login od WP - oznacza konto udostępnianie przez WP zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, którego posiadanie umożliwia dostęp i korzystanie z Konta.
 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę .

III Założenie konta (NOWY REGULAMIN)

1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych należnych za dany okres rozliczeniowy.

3. Korzystanie z Konta wymaga korzystania z Konta 1 login od WP.

4. Użytkownik Konta zostanie skierowany przez WP do procesu założenia Konta 1login od WP najpóźniej do dnia 16 maja 2024 roku. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Konta 1login od WP. Założenie i korzystanie z Konta 1login od WP następuje zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj.

III Założenie konta (POPRZEDNI REGULAMIN)

 1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych.

IV Prawa i obowiązki Użytkownika (NOWY REGULAMIN)

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta 1login od WP przez cały czas korzystania z Usługi. Korzystanie z Usługi bez Konta 1login od WP może być jeszcze dostępne do dnia 16 maja 2024 roku.


Nowy punkt w:

IV Prawa i obowiązki Użytkownika (POPRZEDNI REGULAMIN)

V. Zobowiązania WP(NOWY REGULAMIN)

5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Usługi oraz Konta 1login od WP, za korzystanie przez niego z Usługi o raz Konta 1login od WP , w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz regulaminem Konta 1login od WP dostępnym tutaj  oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.


V. Zobowiązania WP (POPRZEDNI REGULAMIN)

5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Usługi, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.


 

Zmiany w rozliczaniu usługi konta płatnego

Dotyczą tego zapisy:

II Słownik nazw (NOWY REGULAMIN)

 • Usługa Konta lub Usługa oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności w danym okresie rozliczeniowym. Usługa świadczona jest dla użytkowników Konta 1login od WP.
 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę rozliczaną w okresach rozliczeniowych.

II Słownik nazw (POPRZEDNI REGULAMIN)

 • Usługa Konta lub Usługa oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.
 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę

III. Założenie konta (NOWY REGULAMIN)

 1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych należnych za dany okres rozliczeniowy.
 2. Uzyskanie przez Użytkownika rabatu 100% i tym samym korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego wymaga udzielenia i niewycofywania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo tutaj. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co jednak uniemożliwia dalsze korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego, tj. Usługi w wersji bezpłatnej (Użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed cofnięciem zgód odpowiednimi komunikatami systemowymi zaimplementowanymi w Usłudze).

III. Założenie konta (POPRZEDNI REGULAMIN)

 1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych.
 2. Uzyskanie przez Użytkownika rabatu 100% i tym samym korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego wymaga udzielenia i niewycofywania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo tutaj. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co jednak uniemożliwia dalsze korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego, tj. Usługi w wersji bezpłatnej (Użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed cofnięciem zgód odpowiednimi komunikatami systemowymi zaimplementowanymi w Usłudze).

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.