Jak dodać folder?

Folder to katalog służący do przechowywania wiadomości. Podstawowymi folderami są: Odebrane, Robocze, Wysłane, Spam i Kosz. W WP Poczcie możesz także tworzyć swoje własne katalogi.

Aby utworzyć folder kliknij w Zarządzaj folderami -> Dodaj folder. Przycisk ten znajdziesz po lewej stronie (pod listą folderów).
Utworzyć folder możesz po wejściu w zakładkę Opcje->foldery.

Pojawi się nowe okienko systemowe, w którym należy uzupełnić pola:

  • nazwy folderu - może mieć maksymalnie 40 znaków. Tylko litery, cyfry oraz znaki,
  • wybierz folder nadrzędny – tutaj wybierz czy dany katalog ma być odrębnym folderem czy podfolderem.


System pocztowy utworzy nowy folder po kliknięciu na „Dodaj"

Usuwanie folderów

Aby usunąć folder należy kliknąć Zarządzaj folderami -> zarządzaj folderami, po lewej stronie (pod listą folderów) lub po wejściu w zakładkę Opcje→ foldery . Następnie należy kliknąć guzik "Usuń" znajdujący się przy wybranym folderze. Dyspozycja ta może być też zlecona po kliknięciu: Edytuj - Usuń folder.

UWAGA!!! Wszystkie wiadomości znajdujące się w tym katalogu zostaną usunięte. Tej operacji nie można cofnąć.

Modyfikacja folderów

Aby zmienić nazwę folderu należy kliknąć Zarządzaj folderami -> zarządzaj folderami, po lewej stronie (pod listą folderów). Następnie należy kliknąć guzik "Edytuj" znajdujący się przy wybranym folderze.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.