Jak podłączyć konto zewnętrzne?

W celu podłączenia konta zewnętrznego, należy po zalogowaniu do poczty wejść w zakładkę: Opcje, następnie: Adresy/Sygnatury. Z pola Adresy wybieramy: Dodaj nowy adres, po czym pojawi się nowe okno, na którym klikamy: Adres zewnętrzny i zatwierdzamy przyciskiem: Dalej.

image2020-7-2_15-37-38.png


Po przejściu na kolejną stronę należy wprowadzić adres mailowy, z którego będą pobierane wiadomości, hasło do konta, które chcemy dodać do skrzynki oraz nazwę adresu, która będzie identyfikować dodane konto na naszej skrzynce (domyślnie zostanie skopiowany wprowadzony wcześniej adres mailowy).

image2020-7-2_15-38-12.png

Możesz również zostawić kopię pobranych wiadomości na serwerze, poprzez zaznaczenie dodatkowej opcji na tej samej stronie.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione zatwierdzamy podłączenie konta przyciskiem: Dodaj adres.

Dodane konto zewnętrzne pojawi się na liście folderów, po lewej stronie interfejsu.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.