Jak podłączyć konto zewnętrzne?

W celu podłączenia konta zewnętrznego, po zalogowaniu do poczty wejdź w zakładkę: Opcje, następnie: Adresy/Sygnatury. Z pola Adresy wybierz: Dodaj nowy adres, po czym pojawi się nowe okno, na którym kliknij: Adres zewnętrzny i zatwierdź przyciskiem: Dalej.


Po przejściu na kolejną stronę wprowadź adres mailowy, z którego będą pobierane wiadomości, hasło do konta, które chcesz dodać do skrzynki oraz nazwę adresu, która będzie identyfikować dodane konto na Twojej skrzynce (domyślnie zostanie skopiowany wprowadzony wcześniej adres mailowy).

Możesz również zostawić kopię pobranych wiadomości na serwerze, poprzez zaznaczenie dodatkowej opcji na tej samej stronie.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione, zatwierdź podłączenie konta przyciskiem: Dodaj adres.

Dodane konto zewnętrzne pojawi się na liście folderów, po lewej stronie interfejsu.

Dodanie domeny zewnętrznej

Jeżeli chcesz dodać do swojej poczty WP konto zewnętrzne, należy sprawdzić, czy nie jest aktywne na nim logowanie dwustopniowe.

Dla np. skrzynek Gmail z aktywnym logowaniem dwustopniowym konieczne jest wygenerowanie dedykowanego hasła aplikacji, które pozwolić dokonać autoryzacji do konta.

W celu wygenerowania specjalnego hasła do aplikacji dla skrzynek Gmail należy zalogować się do swojego konta Google.

Tworzenie nowego hasła do aplikacji.

  1. Wejdź w zakładkę: Zarządzaj swoim kontem Google.
  2. Przejdź do zakładki: Bezpieczeństwo.
  3. W oknie Logowanie się w Google wybierz: Hasła do aplikacji
  4. Następnie wybierz aplikacje, czyli np.: Pocztę oraz urządzenie, czyli np. inne i opisz je WP Poczta.
  5. Kliknij: Wygeneruj.
  6. Zapisz szesnastoznakowe hasło zaznaczone na żółtym polu.

Dodawanie konta do WP Poczty.

Następnie postępuj zgodnie z instrukcją opisaną powyżej.

Należy jedynie pamiętać, że nie wprowadzamy zwykłego hasła do naszej skrzynki, autoryzacja następuje za pomocą wygenerowanego wcześniej hasła do aplikacji.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.