Jak podłączyć konto zewnętrzne?

W celu podłączenia konta zewnętrznego, po zalogowaniu do poczty wejdź w zakładkę: Opcje, następnie: Adresy/Sygnatury. Z pola Adresy wybierz: Dodaj nowy adres, po czym pojawi się nowe okno, na którym kliknij: Adres zewnętrzny i zatwierdź przyciskiem: Dalej.

image2020-7-2_15-37-38.png


Po przejściu na kolejną stronę wprowadź adres mailowy, z którego będą pobierane wiadomości, hasło do konta, które chcesz dodać do skrzynki oraz nazwę adresu, która będzie identyfikować dodane konto na Twojej skrzynce (domyślnie zostanie skopiowany wprowadzony wcześniej adres mailowy).

image2020-7-2_15-38-12.png

Możesz również zostawić kopię pobranych wiadomości na serwerze, poprzez zaznaczenie dodatkowej opcji na tej samej stronie.

Gdy wszystkie dane zostaną uzupełnione zatwierdź podłączenie konta przyciskiem: Dodaj adres.

Dodane konto zewnętrzne pojawi się na liście folderów, po lewej stronie interfejsu.


Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.