Zmiany regulaminu WP Poczty

30 czerwca 2023 r. wchodzą w życie zmiany regulaminu w zakresie aktualizacji metod komunikacji z WP. 
Aby się z nimi zapoznać, przejdź na stronę: pomoc.wp.pl/regulamin

Czego dotyczą zmiany w regulaminie?

Zmiana kanału kontaktu z infolinii na chat komunikacyjny

Dotyczy tego zapis:

Od 30 czerwca 2023Dotychczasowe brzmienie

VI. Dodatkowe zastrzeżenia (NOWY REGULAMIN)

2. W ramach Usługi WP udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą prezentację przy wiadomościach określonych danych z tej wiadomości lub jej załączników, w szczególności danych z faktur elektronicznych otrzymanych przez Użytkownika na konto poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie korzystania z Usługi zrezygnować z korzystania opisanej powyżej funkcjonalności. Ponadto, w ramach Usługi WP udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą realizację płatności za ww. faktury elektroniczne za pośrednictwem wybranych systemów płatności internetowej. Usługi płatności internetowej będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Użytkownik może wyrazić zgodę na płatności cykliczne z tytułu korzystania z Usługi WP. W przypadku udzielenia zgody na płatności cykliczne Użytkownik upoważnia podmiot świadczący usługi płatności internetowej do automatycznego pobrania na rzecz WP opłaty za wybrany pakiet Usług WP. Opłata zastanie automatycznie pobrana po upływie okresu ważności pakietu Usług WP. Opłata będzie automatycznie pobierana na kolejne analogiczne okresy ważności pakietu Usług WP wybranego przez Użytkownika, aż do odwołania zgody przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do odwołania, w każdym czasie, zgody na płatności cykliczne poprzez:

 1. formularz dostępny na stronie internetowej https://pomoc.wp.pl
 2. chat komunikacyjny dostępny na stronie https://pomoc.wp.pl
 3. samodzielną zmianę ustawień https://poczta.wp.pl/profil/pro-account

VI. Dodatkowe zastrzeżenia (POPRZEDNI REGULAMIN)

2. W ramach Usługi WP udostępnia użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą prezentację przy wiadomościach określonych danych z tej wiadomości lub jej załączników, w szczególności danych z faktur elektronicznych otrzymanych przez Użytkownika na konto poczty elektronicznej. Użytkownik może w każdym momencie korzystania z Usługi zrezygnować z korzystania opisanej powyżej funkcjonalności. Ponadto, w ramach Usługi WP udostępnia Użytkownikom funkcjonalność umożliwiającą realizację płatności za ww. faktury elektroniczne za pośrednictwem wybranych systemów płatności internetowej. Usługi płatności internetowej będą świadczone przez podmioty trzecie na warunkach wynikających z odpowiednich regulaminów udostępnianych przez te podmioty. Użytkownik może wyrazić zgodę na płatności cykliczne z tytułu korzystania z Usługi WP. W przypadku udzielenia zgody na płatności cykliczne Użytkownik upoważnia podmiot świadczący usługi płatności internetowej do automatycznego pobrania na rzecz WP opłaty za wybrany pakiet Usług WP. Opłata zastanie automatycznie pobrana po upływie okresu ważności pakietu Usług WP. Opłata będzie automatycznie pobierana na kolejne analogiczne okresy ważności pakietu Usług WP wybranego przez Użytkownika, aż do odwołania zgody przez Użytkownika. Użytkownik jest uprawniony do odwołania, w każdym czasie, zgody na płatności cykliczne poprzez:

 1. formularz dostępny na stronie internetowej https://pomoc.wp.pl
 2. infolinię pod numerem telefonu 708 408 200 lub 708 408 188
 3. samodzielną zmianę ustawień https://poczta.wp.pl/profil/pro-account


16 maja 2022 wszedł w życie nowy regulamin poczty.
Aby go przeczytać, przejdź na stronę: pomoc.wp.pl/regulamin

Czego dotyczą zmiany w regulaminie?

1 login od WP będzie główną metodą zabezpieczającą logowanie do WP Poczty

Dotyczą tego zapisy:


Od 16 maja 2022:Dotychczasowe brzmienie

II Słownik nazw (NOWY REGULAMIN)
Usługa Konta lub Usługa
- oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności w danym okresie rozliczeniowym. Usługa świadczona jest dla użytkowników Konta 1login od WP.

II Słownik nazw (POPRZEDNI REGULAMIN)
Usługa Konta lub Usługa
- oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.

 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę r ozliczaną w okresach rozliczeniowych.
 • Konto 1login od WP - oznacza konto udostępnianie przez WP zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj, którego posiadanie umożliwia dostęp i korzystanie z Konta.
 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę .

III Założenie konta (NOWY REGULAMIN)

1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych należnych za dany okres rozliczeniowy.

3. Korzystanie z Konta wymaga korzystania z Konta 1 login od WP.

4. Użytkownik Konta zostanie skierowany przez WP do procesu założenia Konta 1login od WP najpóźniej do dnia 16 maja 2024 roku. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z Konta 1login od WP. Założenie i korzystanie z Konta 1login od WP następuje zgodnie z regulaminem dostępnym tutaj.

III Założenie konta (POPRZEDNI REGULAMIN)

 1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych.

IV Prawa i obowiązki Użytkownika (NOWY REGULAMIN)

2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Konta 1login od WP przez cały czas korzystania z Usługi. Korzystanie z Usługi bez Konta 1login od WP może być jeszcze dostępne do dnia 16 maja 2024 roku.


Nowy punkt w:

IV Prawa i obowiązki Użytkownika (POPRZEDNI REGULAMIN)

V. Zobowiązania WP(NOWY REGULAMIN)

5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Usługi oraz Konta 1login od WP, za korzystanie przez niego z Usługi o raz Konta 1login od WP , w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz regulaminem Konta 1login od WP dostępnym tutaj  oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.


V. Zobowiązania WP (POPRZEDNI REGULAMIN)

5. WP nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie z niego z Usługi, za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.


 

Zmiany w rozliczaniu usługi konta płatnego

Dotyczą tego zapisy:

II Słownik nazw (NOWY REGULAMIN)

 • Usługa Konta lub Usługa oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności w danym okresie rozliczeniowym. Usługa świadczona jest dla użytkowników Konta 1login od WP.
 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę rozliczaną w okresach rozliczeniowych.

II Słownik nazw (POPRZEDNI REGULAMIN)

 • Usługa Konta lub Usługa oznacza usługę utworzenia i udostępniania Konta czyli konta poczty elektronicznej (w wersji płatnej – tj. Konta Płatnego lub w wersji bezpłatnej – tj. Konta Bezpłatnego) zgodnie z Regulaminem, oraz umożliwienia Użytkownikowi wysyłania i odbierania informacji z wykorzystaniem tego konta oraz korzystania z jego dodatkowych funkcjonalności.
 • Konto Płatne - Usługa Konta, gdy Użytkownik korzysta z niej opłacając stosowną opłatę subskrypcyjną, którą potwierdza zamawiając Usługę

III. Założenie konta (NOWY REGULAMIN)

 1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych należnych za dany okres rozliczeniowy.
 2. Uzyskanie przez Użytkownika rabatu 100% i tym samym korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego wymaga udzielenia i niewycofywania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo tutaj. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co jednak uniemożliwia dalsze korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego, tj. Usługi w wersji bezpłatnej (Użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed cofnięciem zgód odpowiednimi komunikatami systemowymi zaimplementowanymi w Usłudze).

III. Założenie konta (POPRZEDNI REGULAMIN)

 1. Korzystanie z Konta Płatnego wymaga uiszczania opłat subskrypcyjnych.
 2. Uzyskanie przez Użytkownika rabatu 100% i tym samym korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego wymaga udzielenia i niewycofywania przez Użytkownika zgody na działania marketingowe opisane szczegółowo tutaj. Użytkownik może w każdej chwili wycofać te zgody, co jednak uniemożliwia dalsze korzystanie przez Użytkownika z Konta Bezpłatnego, tj. Usługi w wersji bezpłatnej (Użytkownik zostanie o tym wyraźnie poinformowany przed cofnięciem zgód odpowiednimi komunikatami systemowymi zaimplementowanymi w Usłudze).

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.