Zalecenia dla nadawców masowych

Zalecenia związane z bazą Użytkowników, treścią oraz kategoryzacją wiadomości

 • Wiadomości należące do tej samej kategorii, powinny posiadać w nagłówku Od/From dedykowany adres e-mail, np. dla ofert: oferty@twoja.domena, dla powiadomień: info@twoja.domena, dla newsletterów: newsletter@twoja.domena itp.
 • Każda wiadomość powinna być charakterystyczna dla danej kategorii; niezalecane jest łączenie ze sobą treści o różnej tematyce, np. reklamowej z powiadomieniami o zakończonej transakcji
 • Adresy e-mail w nagłówkach Od/From, tytułu jak również treść wiadomości nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności sprawiać wrażenie neutralnych, niestanowiących wiadomości handlowych, w tym celu oznaczenie nadawcy wiadomości powinno być jednolite dla każdej wysyłki, nie ulegać częstym zmianom, a ponadto nie wykorzystywać personalizacji nadawcy w stosunku do odbiorcy. Niewskazane jest wysyłanie wiadomości z adresów przypisanych do konkretnego pracownika lub zawierających unikalne identyfikatory
 • Wymagane jest stosowanie mechanizmu podwójnego potwierdzenia (double opt-in) dla adresów e-mail subskrybentów
 • Każda przesłana wiadomość powinna dawać wyraźną możliwość skutecznego wypisania się z listy dystrybucyjnej
 • Temat wiadomości powinien odpowiadać jej treści i nie wprowadzać w błąd
 • Informacje o nadawcy powinny być zrozumiałe i widoczne oraz zawierać jego adres elektroniczny, który umożliwi szybki kontakt z nadawcą oraz bezpośrednie i skuteczne porozumiewanie się, czyli przede wszystkim adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej, choć może być to też link do formularza kontaktowego lub dane komunikatora
 • Nie używaj kodu HTML ani CSS do ukrywania treści w wiadomościach
 • Więcej na https://pomoc.wp.pl/dobre-praktyki-email-marketingu

Zalecenia techniczne

 • Wymagane jest umieszczanie w każdej przesyłanej wiadomości nagłówka "List-Unsubscribe" z odpowiednim linkiem (uwaga: nie zastępuje to linku do wypisania w treści wiadomości)
 • Wiadomości powinny posiadać nagłówek: "Precedence: bulk"
 • Każda wiadomość powinna być podpisana przy pomocy DKIM
 • Dla domeny występującej w adresie e-mail nadawcy (nagłówek Od/From) oraz w adresie nadawcy kopertowego (envelope-sender) powinien być opublikowany rekord SPF oraz DMARC
 • Domena występująca w adresie e-mail nadawcy (nagłówek Od/From) oraz w adresie nadawcy kopertowego (envelope-sender) powinna zawierać prawidłowo skonfigurowany revDNS
 • Zabronione jest przesyłanie wiadomości z pustym envelope-sender
 • Do każdej wiadomości dołączaj prawidłowe pole nagłówka Message-ID
 • Polecenia EHLO oraz HELO rozpoczynające transmisję SMTP powinny zawierać zgodne z RFC parametry
 • Wysyłka powinna być realizowana ze stałego zestawu adresów IP, niewskazane jest stosowanie adresów dynamicznych
 • Połączenie do serwerów MX powinno być realizowane w oparciu o standard mta-sts

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Nasz zespół służy wsparciem i jest tu po to, aby Ci pomóc.
Skontaktuj się z nami.